نماد های باستانی

دی ۱۳, ۱۳۹۷
نشان شمشیر در گنج یابی

نشان شمشیر در گنج یابی

نشان شمشیر در گنج یابی این نماد در عصر باستان نماد قدرت و همچنین نشان جنگ و دفاع در میان مردمان باستان بوده است. و همیشه […]
دی ۲۴, ۱۳۹۷
نشان عقاب یا شاهین در طلایابی

نشان عقاب یا شاهین در طلایابی

نشان عقاب یا شاهین در طلایابی، عقاب یا تیز بال یا آلُه به گروهی از پرندگان شکاری عضو تیره عقابیان و از راسته شاهین سانان گفته می شود. حدود ۶۰ گونه […]
دی ۲۵, ۱۳۹۷
گنجینه یا دفینه چیست

گنجینه یا دفینه چیست

گنجینه یا دفینه چیست گنجینه به مجموعه ای از سکه و اشیاء با ارزش و قیمتی گفته می شود که در زمانهای دور در زیر خاک […]
دی ۲۵, ۱۳۹۷
هواکش خزانه در گنجینه یابی

هواکش خزانه در گنجینه یابی

هواکش خزانه در گنجینه یابی هواکش خزانه در گنجینه یابی دوستان و کاربران عزیز توجه داشته باشید که همواره چیزی به نام هواکش خزانه وجود ندارد […]