لیست قیمت فلزیاب های کمپانی JAMEJAM

لیست قیمت فلزیاب کمپانی jamejam

#

مدل فلزیاب

نوع سیستم

قیمت(تومان)

۱ AJM 13300 بوقی (پالسی)- آنتن راداری ۸٫۴۷۰٫۰۰۰
۲ AJM BUGLE بوقی (پالسی) ۶٫۰۵۰٫۰۰۰
۳ AJM IMAGING بوقی (پالسی) – آنتن راداری – تصویری ۱۸٫۷۰۰٫۰۰۰
۴ AJM IMAGING PT بوقی (پالسی) – تصویری ۸٫۸۰۰٫۰۰۰
۵ ANTARES بوقی (پالسی) ۱۵٫۴۰۰٫۰۰۰
۶ ANTARES IMAGING بوقی (پالسی) – تصویری – یون یاب ۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰
۷ AUTOCRAT آنتن راداری ۳٫۵۲۰٫۰۰۰
۸ DERAK 101 بوقی (پالسی) ۳٫۶۳۰٫۰۰۰
۹ DERAK 102 بوقی (پالسی) – آنتن راداری ۵٫۲۸۰٫۰۰۰
۱۰ DERAK 110 بوقی (پالسی) – آنتن راداری – تصویری ۸٫۶۹۰٫۰۰۰
۱۱ DERAK 116 بوقی (پالسی) – تصویری ۵٫۳۹۰٫۰۰۰
۱۲ DERAK SUPER SENSOR GOR سوپر سنسور مگنومتر ۷٫۱۵۰٫۰۰۰
۱۳ DMF-Y آنتن راداری دونفره ۵٫۱۷۰٫۰۰۰
۱۴ GOLDEN WIN آنتن راداری ۳٫۶۳۰٫۰۰۰
۱۵ HOXNE بوقی (پالسی) – آنتن راداری – مگنومتر ۴ سنسوره ۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۶ HS366 انتن رادار – اسکنر – یون یاب ۳۰٫۸۰۰٫۰۰۰
۱۷ HS366 PROFESSINAL بوقی (پالسی) – آنتن راداری – اسکنر – یون یاب ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۸ IKPV BEST PROFESSINAL بوقی – آنتن راداری – مگنومتر۱۶ سنسور و سوپر سنسور- یون یاب ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۹ IKPV PRO بوقی – آنتن راداری – مگنومتر ۸ سنسور و سوپر سنسور- یون یاب ۱۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۰ KOMATSU A-U-16 تصویری – لایو اسکن – لایو ویدیو ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۱ KOMATSU A-U-2 تصویری – لایو اسکن – لایو ویدیو ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۲ KOMATSU A-U-4 تصویری – لایو اسکن – لایو ویدیو ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۳ KOMATSU A-U-8 تصویری – لایو اسکن – لایو ویدیو ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۴ LEOPARD 1000 تصویری – لایو اسکن – لایو ویدیو ۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰
۲۵ LEOPARD 16000 تصویری – لایو اسکن – لایو ویدیو – مگنومتر ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۶ LEOPARD 2000 تصویری – لایو اسکن – لایو ویدیو ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۷ LEOPARD 4000 تصویری – لایواسکن – لایو ویدیو – مگنومتر ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۸ LEOPARD 8000 تصویری – لایو اسکن – لایو ویدیو – مگنومتر ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۹ MINI GPR مگنومتر تصویری – لایو اسکن ۴٫۹۵۰٫۰۰۰
۳۰ Mobifuture    (سنسور ترکی) مگنومتر موبایلی ۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۳۱ Mobifuture(سنسور آلمانی) مگنومتر موبایلی ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۳۲ Mobifuture (سنسور انحصاری روسی) مگنومتر موبایلی ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۳۳ PMR-IR1 آنتن راداری ۸۲۵٫۰۰۰
۳۴ PMR-IR2 آنتن راداری ۱٫۵۴۰٫۰۰۰
۳۵ PV 5000 بوقی (پالسی) ۲٫۶۴۰٫۰۰۰
۳۶ PV IMAGING بوقی (پالسی) – آنتن راداری – تصویری ۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰
۳۷ RICHEL M-10 تصویری – لایو اسکن ۶٫۶۰۰٫۰۰۰
۳۸ RICHEL M-160 تصویری – لایو اسکن – لایو ویدیو ۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۳۹ RICHEL M-20 تصویری – لایو اسکن – لایو ویدیو ۹٫۳۵۰٫۰۰۰
۴۰ RICHEL M-40 تصویری – لایو اسکن – لایو ویدیو ۱۳٫۷۵۰٫۰۰۰
۴۱ RICHEL M-80 تصویری – لایو اسکن – لایو ویدیو ۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰
۴۲ RPM-1 شاقول فنری ۱٫۷۶۰٫۰۰۰
۴۳ RPM-2 شاقول طلایی ۱٫۸۷۰٫۰۰۰
۴۴ RPM-3 شاقول نقره ای ۱٫۸۷۰٫۰۰۰
۴۵ RPM-4 شاقول آلمنیوم ۱٫۳۲۰٫۰۰۰
۴۶ Schneider series بوقی (پالسی) – مگنومتر ۱۶ سنسوره – مگنومتر موبایلی – آنتن راداری – یون یاب ۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۴۷ snm بوقی (پالسی) – انتن راداری ۵٫۵۰۰٫۰۰۰
۴۸ TACHAR T1 بوقی (پالسی) – آنتن راداری – تصویری – یون یاب -مگنومتر ۳۶٫۳۰۰٫۰۰۰
۴۹ TOMAS-S-1 آنتن راداری ۲٫۰۹۰٫۰۰۰
۵۰ TOMAS-S-2 آنتن راداری ۲٫۳۱۰٫۰۰۰
۵۱ TOMAS-S-3 انتن راداری ۲٫۶۴۰٫۰۰۰
۵۲ TORNADO بوقی (پالسی) ۴٫۷۳۰٫۰۰۰
۵۳ ZICCO X1 آنتن راداری ۹٫۳۵۰٫۰۰۰
۵۴ ZICCO X2 انتن راداری ۱۳٫۷۵۰٫۰۰۰

این قیمت ها تا تاریخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۸ اعتبار دارد

قیمت لوپ ۵۵ بدون دسته ۹۰۰٫۰۰۰ تومان |قیمت لوپ ۵۵ بدون دسته ۵۰۰٫۰۰۰ تومان | قیمت کابل یک در یک ۵۰۰٫۰۰۰تومان | قیمت دسته لوپ ۲۰۰٫۰۰۰ تومان

جهت ارتباط با کمپانی فروش فلزیاب jamejam با شماره ۰۹۹۱۷۵۷۹۰۰۱ تماس حاصل فرمایید.